1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby kwalifikować się do zwrotu, wystarczy do nas napisać na: kontakt@tomgac.pl w ciągu 14 dni od zakupienia produktu.

2. Reklamacja i gwarancja

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. wersja dla przedsiębiorców, którzy będą ponosić odpowiedzialność za wady produktu

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na maila: kontakt@tomgac.pl

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.